Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

velkajana@seznam.cz

ARCHIV - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Interní
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

Dokumentace akcí

a) zúčastnění

01.03.2017 10:03
 1. vedení FK
     - rozhoduje o doplnění/změně plánu akcí
   
 2. pořizovatelé dokumentace (foto, video, ...)
     - samostatně vytvářejí dokumentační záznamy
     - záznamy předávají na pracoviště A
    
 3. archivní a prezentační pracoviště A, B
     - aktualizují a uchovávají archivní disky
     - aktualizují webové stránky
    
 4. archivní disky A, B (synchronizované kopie) 1*)
     - uchovávají předanou originální dokumentaci
     - samostatně uchovávají prezentované foto
    
 5. webové stránky
     - plán a souhrnná prezentace akcí (www.folklorni-krouzek-modrice.cz) 2*)
     - samostatně uložené foto (folklorni-krouzek-modrice.rajce.idnes.cz)
     - samostatně uložené video (www.youtube.com)

  
poznámky:
   1*) - v rámci jednotlivých pracovních kroků je průběžně aktualizován disk A,
           synchronizaci disku B na datový obsah A realizují pracoviště A, B
           při společných pracovních setkáních v termínech dle dohody

   2*) - v rámci menu jsou akce prezentovány sestupně dle data konání,
           toto pořadí se automaticky promítne do mapy stránek (ARCHIV)
           a manuálně je rovněž dodržováno i ve všech souhrnech
           (již realizované akce nejsou v rozbalovací nabídce roku zobrazovány)

b) postup práce

01.03.2017 11:02
 1. rozhodnutí o aktualizaci plánu akcí (vedení FK)
    
 2. aktualizace plánu akcí
     - web - úprava menu - nová stránka, vlastnosti, řazení, ... (pracoviště B)
     - web - úprava přísl. rubriky článků - vlastnosti, nastavení, ... (pracoviště B)
     - web - vytvoření/úprava šipkové navigace na stránce ... (pracoviště B)
     - web - aktualizace plánu v ročním souhrnu akcí ... (pracoviště A)
     - disk A - aktualizace přehledu dokumentace akcí ... (pracoviště A)
     - disk A - vytvoření/úprava složky v dokumentaci akcí ... (pracoviště A)
    
 3. originální dokumentace k realizovaným akcím
     - vytvoření dok. záznamů a jejich předání na pracoviště A ... (pořizovatelé)
     - disk A - uložení originální dokumentace k akci ... (pracoviště A)
     - disk A - aktualizace přehledu dokumentace akcí ... (pracoviště A)
    
 4. aktualizace webových stránek
     - výběr foto a jejich uložení na web ... (postup viz dále)
     - vyběr vidoklipů a jejich uložení na web ... (pracoviště A)
     - celková prezentace akce na webu a info rodičům ... (pracoviště A)
       
 5. doplňující činnosti
     - prezentace akcí ve Zpravodaji ... (vedení FK a pracoviště A)
     - aktualizace souvisejícího fotoalba v rubrice "O nás" ... (pracoviště A)
     - disk A - samostatné uložení výběru publikovaných foto ... (pracoviště A)
     - disk A - aktualizace složky "prezentace" ... (pracoviště A)

c) výběr foto a jejich uložení na web

01.03.2017 12:46

podmínky:

 • fotek je většinou velký počet, tak prezentace bez výběru není vhodná
 • pořizovatelé záznamů nejsou ochotni sami realizovat výběr
 • fotky jsou hodně velké, takže prohlížení pro výběr zpomaluje práci
    

 způsob realizace:

 • originální foto pracoviště A umístí do neveřejného alba na webu
 • pracoviště A, B si album stáhnou pro paralelní off-line práci
 • výsledky výběru se zapisují do sdíleného pracovního popisu přímo na webu - asi každý z partnerů A, B vždy na nový řádek
 • po odsouhlasení výběru pracoviště A nebo B příslušně zredukuje album na webu
 • výsledné album pracoviště A stáhne a uloží na disk-A
    

komentář:

 • umístěním originálních foto na web dojde automaticky k jejich zmenšení, tj. ke zrychlení další práce
 • aktuální úpravu komentářů je třeba vyznačit dočasnou poznámkou, aby nedošlo ke kolizi vkládaných dat
 • o provedení změn se pracoviště A a B následně informují mailem

vložení odkazu na velký obrázek do článku v rubrice "foto - ..."

20.03.2017 09:15

postup:

 1. ZÍSKÁNÍ ŠABLONY ODKAZU
     - otevřít editaci tohoto návodu
     - přepnout do režimu "Zdroj" a do schránky zkopírovat 1. řádek
     - editaci uzavřít bez uložení
 2. VLOŽENÍ ŠABLONY DO ČLÁNKU V RUBRICE "foto - ..."
     - přepnout editaci článku do režimu "Zdroj"
     - na příslušný nový řádek vložit obsah schránky
     - editaci uzavřít s uložením
 3. ÚPRAVA ODKAZU V ČLÁNKU
     - do schránky zkopírovat adresu velkého obrázku na rajčeni nebo jinde
     - otevřít editaci článku a přepnout ji do režimu "Zdroj"
     - na 1. řádku mezi dvojici znaků "" (2x) vložit adresu obrázku ze schránky