Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

velkajana@seznam.cz

ARCHIV - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Interní
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

Systém

Prvky v systému "Webnode - FK" a jejich vazby

22.01.2017 10:54

ABC rejstřík pojmů

23.01.2017 09:46

Cesta
   - automaticky tvořená navigace od "Úvodu" k aktuálně zobrazené stránce
   - umístěná jako vodorovná lišta nahoře pod hlavním menu stránky

Článek
   - prvek, definovaný v Rubrice článků
   - "Upravit text" a "Odstranění" je možné na samostatně otevřené stránce
   - aktualizace i zrušení "x" je možné též v rámci Rubriky článků

Identifikátor* článku
   - definice zadáním názvu při vytvoření "Nový článek",
     vytvoří se jako shodný s názvem, ale bez diakritiky a mezery="-"
   - změna je možná pouze ve formuláři "Vlastnosti",
     automaticky se současně promítne v Rubrice článků,
     přednostně by měl být stručný a mít 1 úroveň - konvence FK,
     ručně je nutno změnit na článek vedené interní i externí odkazy [!]

Identifikátor* stránky
   - definice a změny ve formuláři "Vlastnosti"
   - identifikátor je vždy třeba upravit na pouze 1 úroveň - konvence FK,
        při změně struktury pak není nutno měnit interní a externí odkazy
   - změna se automaticky promítne v Menu a Mapě stránek,
     ručně je nutno změnit na stránku vedené interní i externí odkazy [!]

Mapa stránek
   - dle konvence FK má 3 úrovně a obsahuje povinně všechny stránky
   - kromě malého standardního odkazu nahoře je přístupná jako "archiv"

Menu
   - administrátorsky základní struktura pro definování stránek,
     uživatelsky pak zobrazovaná nabídka pro umožnění přístupu k nim
   - ke změnám pořadí stránek v Menu slouží nabídka "Úprava menu"
   - dle vybrané šablony a konvence FK je možno využít pouze 2 úrovně
   - 1. úrovní je vodorovné hlavní menu - přebývající prvky se nezobrazí - [!]
   - 2. úrovní jsou rozbalovací svislé nabídky v povoleném počtu kolem 10,
         jinak jsou totiž ty spodní velice obtížně zobrazovatelné - [!]

Nadřazená stránka
   - definice a změny ve formuláři "Vlastnosti"
   - změna se automaticky promítne v Menu a v Mapě stránek  

Název* článku
   - definice v rámci formuláře "Upravit článek"
   - [!] - při změně názvu článku se nemění jeho "Identifikátor"

Název* stránky
   - definice a změny ve formuláři "Vlastnosti"
   - změna se automaticky promítne v Menu, Mapě stránek a v Cestě,
     ručně je nutno upravit název ve formě nadpisu na počátku stránky,
     jde-li o rubriku článků tak pomocí "Vlastností" v nabídce "Články" [!]

Obsahový blok
   - typizovaně zobrazovaný blok dat na stránce, který lze přemisťovat
   - nejčastěji "Rubrika článků", "Formátovaný text" a další ...

Rubrika článků (Výpis článků, Články)
   - vytvoření při vytvoření stránky nebo jako samostatný "Obsahový blok"
   - změnit název rubriky (Název* stránky) nebo ji odstranit jako celek 
     je možné pouze  pomocí "Vlastností" v nabídce "Články"
- [!]
   - Rubrika článků může být současně umístěna na více stránkách,
     změna obsahu (tj. článků a názvu) se všude aktualizuje automaticky
   - pro každý výskyt Rubriky článku lze samostatně nastavit zobrazení a řazení

Stránka
   - prvek, definovaný svými "Vlastnostmi" v administrátorském menu
   - v uživatelský zobrazovaném menu a Mapě stránek být může nebo nemusí
   - datový obsah stránky tvoří "Obsahové bloky", např. Rubrika článků atd ...
   - zrušit stránku lze tlačítkem "Odstranit", které ale neruší "Rubriku článků" - [!]

Zdroj
   - ve speciálních případech jsou do obsahových bloků přímo vkládány
     zdrojové texty v jazyku HTML - např. html-sablony.txt 

Stránka - Mapa stránek (sitemap) - cesta (path)

22.01.2017 13:17

Základní informace

 • každá stránka v rámci projektu je definována v administrátorském menu
 • současně je automaticky svým názvem a úrovní zařazena v Mapě stránek
 • v souladu s Mapou stránek je také automaticky průběžně zobrazována Cesta


Vytvoření nové stránky ( v souladu s konvencí FK [>] )

 • vlevo nahoře tlačítkem "Nový" - zobrazit formulář "Nová stránka"
 • zadat úplný "Název" a určit "Nadřazenou stránku" v rámci menu
 • zvolit obsahový blok na stránce a "Uložit"
     / "Běžná stránka" (tj. jeden článek) - nelze zobrazit na jiné stránce
     / "Výpis článků" (tj. rubrika článků) - lze zobrazit na více stránkách
 • po automatickém otevření nové stránky kliknout nahoře "Vlastnosti"
 • na formuláři upravit "Identifikátor" a "Zobrazení v menu" dle konvence FK
 • na stránce v "Nastavení" upravit "Zobrazení zkráceného popisu"
  a příp. další ("Řadit - uživatelsky", ...) dle potřeby
 • na stránce přidat "Nový článek" a pokračovat dle potřeby a konvence FK ...


Upřesnění nebo změna pořadí stránky v menu

 • tlačítkem "Upravit menu" zpřístupnit strukturu nabídek
 • realizovat posuny nahoru/dolů dle potřeby
 • kromě změny pořadí lze vše snadněji řešit přes tlačítko "Vlastnosti"
  (pokud jsem tedy opět něco nepřehlédl - prosím o kontrolu - Ď)


Aktualizace existující stránky

 • tlačítko "Vlastnosti" zpřístupní potřebný formulář pro změny
 • vše ostatní lze měnit v rámci "Obsahových bloků" na stránce,
  blok "Rubrika článků" může být zobrazován vícekrát na různých stránkách,
  ostatní bloky (texty, obrázky, HTML, ...) jsou se stránkou pevně spojeny
 • pokud jde o "Rubriku článků", úvodní nadpis je nutno měnit v "Článcích"


Zrušení existující stránky

 • tlačítko "Odstranit" zruší stránku v menu, v "Mapě stránek" a její zobrazení
 • současně zruší všechny její obsahové bloky s výjimkou "Rubriky článků"
 • "Rubriku článků" lze odstranit pouze tlačítkem "Články" > "Vlastnosti",
  důvodem je, že může být zobrazována ještě na dalších stránkách

 

Konvence projektu FK

22.01.2017 13:47

"Vlastnosti" stránky akce

 • "Název typizovaný podle charakteru akce - - - DT_d.m.rrrr"
        DT = zkratka dne v týdnu,
        akce mimo Modřice začínají názvem lokality,
        název stručný s ohledem na menu - kromě výjimek bez lokality
 • Identifikátor ve formátu "aRRMM-DD"
 • Nadřazená stránka je vždy příslušný "rok-RRRR"
 • Zobrazovat v menu
        "ano" pro dohodnutou aktuální část roku, jinak "ne"     
 • Zobrazovat v mapě stránek - vždy ano

"Vlastnosti" ostatních stránek

 • Název stručný dle dohody s ohledem na menu
 • Identifikátor pokud možno jednoslovný
 • Nadřazená stránka "Úvod", pokud není dohodnuto jinak
 • Zobrazovat v menu "ano", pokud není dohodnuto jinak
 • Zobrazovat v mapě stránek vždy "ano"

Nabídka "Upravit menu"

 • hlavní menu je definováno a řazeno dle dohody
 • roky i akce v jejich rámci jsou zásadně řazeny sestupně
 • ostatní stránky jsou řazeny dle dohody

Osahové bloky na stránce

 • / stránka akce vždy začíná blokem "rubrika článků"
 • / ostatní stránky dle domluvy

 

ARCHIV a šipková navigace na stránkách akcí - konvence FK

22.01.2017 18:01

Podmínky a z nich vyplývající konvence

 • využívaný systém pracuje pouze s navigací "vertikální", tj. (nabídka >>> její prvek), příp. zpět
 • při redakční práci i běžném prohlížení je však často potřebaná i navigace "horizontální", tj. (prvek-předcházející <<< prvek >>> prvek následující)
 • težištěm informací na webu FK je dokumentace jednotlivých akcí, které jsou sice všechny k dispozici v Mapě stránek, ale odkaz na ni je nevýrazně na horním okraji obrazovky a nelze ho zabudovat do hlavního menu - proto je Mapa stránek zjednodušeně pojmenovaná jako "archiv" a odkazována jednak v levém sloupci a v rámci tzv. "šipkové navigace" na stránce každé akce


Šipková navigace

 • každá stránka popisující akci, musí mít povinně na 1. řádku začátek v dále uvedeném formátu:
  <<<  archiv  >>> - místo konání a další informace dle potřeby,
  "šipky" odkazují na časově předcházející a následné akce,
  "archiv" odkazuje na Mapu stránek

 

Účet u služby Webnode

22.01.2017 11:16
 • pověřený majitel účtu - (Jana-G)
 • k jednomu účtu může existovat více projektů
 • projekt "Folklorní kroužek města Modřice" (FK)
  - projekt FK má předplaceny tzv. prémiové služby "Mini"
  - projekt FK má předplacenou doménu "folklorni-krouzek-modrice.cz"
    (pokud by se doména nadále neplatila, obsah stránek by zůstal,
    ale webová adresa by zněla "folklorni-krouzek-modrice.webnode.cz"
  - projekt FK může aktualizovat několik pověřených editorů
    (ČeV, Eva-D, Jana-G, ...)

 

Šablona vzhledu projektů služby Webnode

22.01.2017 11:26
 • šablona definuje vzhled stránky, barvy, umístění a formát menu i dalších obsahových bloků, odkaz na Mapu stránek, atd ...
 • do projektu FK byla v době vzniku stránek vybrána šablona kategorie "Relax" - od té doby webnode nabízí řadu novějších a vzhledově modernějších šablon
 • určitá menší nabídka šablon je zdarma, většina však vyžaduje mít předplacené "prémiové služby", což projekt FK splňuje
 • obecně platí, že je možné pro již existující datový obsah vybrat jinou šablonu, ale rozdílný formát může zobrazení některých informací potlačit či zásadně změnit