Výlet za zvířátky do Popovic - - - NE_25.5.2014  

<<<  archiv  >>>  -  Popovice u Rajhradu, z náměstí k náhonu, pak podél Svratky tratí Rybníky a po lávce přes Bobravu, foto a prezentace ČeV