SNĚŽNÝ VRCH v zimě ...

04.01.2020 18:32

Vlastivěda  >  Tipy - vycházky do okolí  >  ...

   Sněžný vrch je historicky i aktuálně zajímavé téma. Nenáročnou, asi 2+2 km dlouhou vycházku s převýšením 60 m je nejlepší podniknout za jasného mrazivého dne v zimě. Většina trasy vede po asfaltce, ale v posledním úseku výšlapu na hřeben jdeme po jen částečně zatravněné polní cestě, takže je třeba počítat s přiměřeným obutím.

   Aktuální zajímavost spočívá v mimořádně rozsáhlém výhledu směrem na Brno, Moravany i zpět na Modřice a dále na východ. Historickou památkou pak je  několik set let starý křížový kámen (pravděpodobně smírčí) na kótě 264,4 m.n.m., který leží na středověké polní cestě z Modřic do Moravan. V zimě za sněhu či po zmrzlé půdě se ze současné polní cesty snadno dostaneme jak k výškovému bodu s křížovým kamenem, tak po trase bývalé cesty k božím mukám v poli jv-směrem.

   Trasu historické cesty, která dle pamětníků jako zarostlá hluboká rokle bývalého úvozu existovala ještě v 60-tých letech min. století, můžeme vidět nejen na starých mapách ve foto-albu 2019/12 (foto Jana Gajdušková, Pudelkovi a ČeV), ale je poměrně zřetelná i na dále uvedené současné letecké mapě portálu mapy.cz.

ČeV, 20. ledna 2020  

 

Výprava na Sněžný vrch 2017

Bílou stopou nad Modřice 2010

stránka MIM ...

... na běžkách na Sněžný vrch 2010

prospekt PDF ...

Na běžkách nad Modřice 2007

stránka MIM ...

Poslední vycházka na běžkách 2005

stránka MIM ...