Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

dfkm@seznam.cz

ARCHIV - 2023 - 20222021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

!!! - Vaše KOMENTÁŘE^ - !!!

Pro snadnější vyhledávání jsme dále zařadili Štítky, systém ale nepodporuje žádné řazení ...

Systém "Webnode"

Webnode - účet

22.01.2017 11:16
 • pověřený majitel účtu - (Jana-G)  
 • k jednomu účtu může existovat více projektů
 • projekt "Folklorní kroužek města Modřice" (FK)
  - projekt FK má předplaceny tzv. prémiové služby "Mini"
  - projekt FK má předplacenou doménu "folklorni-krouzek-modrice.cz"
    (pokud by se doména nadále neplatila, obsah stránek by zůstal,
    ale webová adresa by zněla "folklorni-krouzek-modrice.webnode.cz"
  - projekt FK může aktualizovat několik pověřených editorů
    (ČeV, Eva-D, Jana-G, ...)

Webnode - šablona vzhledu projektů

22.01.2017 11:26
 • šablona definuje vzhled stránky, barvy, umístění a formát menu i dalších obsahových bloků, odkaz na Mapu stránek, atd ...
 • do projektu FK byla v době vzniku stránek vybrána šablona kategorie "Relax" - od té doby webnode nabízí řadu novějších a vzhledově modernějších šablon
 • určitá menší nabídka šablon je zdarma, většina však vyžaduje mít předplacené "prémiové služby", což projekt FK splňuje
 • obecně platí, že je možné pro již existující datový obsah vybrat jinou šablonu, ale rozdílný formát může zobrazení některých informací potlačit či zásadně změnit

 

Rizika při práci v systému webnode

28.01.2018 18:33
 • problém "NEPUBLIKOVÁNO"
  při intenzívní práci se někdy stane, že editor přehlédne vyzvu k publikování změn - důsledkem je, že při prohlížení stránky v normálním návštěvnickém režimu se provedené změny nezobrazí - řešením je návrat do editačního režimu, kde se upozornění trvale připomíná
   
 • problém "ZKRÁCENÝ POPIS"
  při vytvoření obsahového bloku "rubrika článků" je implicitně nastaveno zobrazování zkráceného popisu - důsledkem je, že se zobrazí pouze přednastavený max počet 300 znaků a odkazy se zobrazují pouze jako prosté texty - řešením je nastavení zobrazování přepnout na "Ne"
    
 • problém "CMS"
  webnode patří mezi tzv. redakční systémy, resp. systémy pro správu obsahu (Content Management System) - proto využívá při editačním režimu předponu "cms.název ..." - automaticky má zajištěno, že se při editaci pracuje s touto předponou, ale při návštěvnickém prohlížení se to již neprojeví - výjimku tvoří případy KOPÍROVÁNÍ TEXTOVÝCH ŘÁDKŮ S ODKAZY, kdy se "někdy?" do odkazu zkopíruje i předpona - důsledkem je, že se při kliknutí na odkaz v návštěvnickém režimu nezobrazí příslušná stránka, ale výzva pro přihlášení k editaci - řešením je po zkopírování pro každý odkaz formálně zopakovat "Vložení odkazu" přes příslušné tlačítko (zeměkoule) a pak je správná konzistence zajištěna automaticky.

 

Nápověda, sestavená poskytovatelem
   www.webnode.cz/napoveda/práce s obsahem - práce s obsahem,
   www.webnode.cz/napoveda/ - původní editor, detailní popisy