Brno - Velikonoční slavnosti - - - ČT_13.4.2017 

<<< archiv >>> - Brno, náměstí Svobody, 17:15 hod, video Petr Studený (11x), foto Vašek Doležel (15..), Jana Gadušková (17..) a Jarek Pudelka (P...), prezentace Eva-D a ČeV