Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

dfkm@seznam.cz

ARCHIV - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

!!! - Vaše KOMENTÁŘE^ - !!!

Pro snadnější vyhledávání jsme dále zařadili Štítky, systém ale nepodporuje žádné řazení ...

Dětský folklorní kroužek Modřice, z. s. od 4.2.2020

Sídlo, IČO, účel, zastupování, kontrola: Aktuálně platný výpis z rejstříku spolků

Aktuálně platná sbírka listin = STANOVY a zápis z ustavující schůze

Organizační řád - zveřejněn 2.6.2020

Formulář - Přihláška za člena spolku DFKM, z. s.
(nutno dodat na papíře s podpisem)

Formulář - Přihláška dítěte do kroužku DFKM, z. s.
(nutno dodat na papíře s podpisem)

Transparentní účet u FIO banky - sponzorování a přehled o hospodaření

ČeV, 14.5.2020

 

Dětský folklorní kroužek města Modřice

   vznikl z iniciativy několika maminek na jaře v roce 2011, ale i přes krátkou historii už má za sebou dlouhou řadu úpěšných akcí. V Modřicích již několik let organizuje slavnost Vítání jara, Dětské folklorní plesy a Dětská folklorní setkání. Pravidelně vystupuje na jarních Ženáčských i podzimních Václavských hodech, na předvánočním jarmarku ZŠ i při jiných příležitostech. Kromě řady vystoupení v Brně, reprezentoval také brněnský region na Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku a na Dětském valašském bále v Lidečku.

   Město Modřice v těsném sousedství Brna nemá historickou folklorní tradici, ani dětské kroje a tak zakladatelé kroužku po konzultacích a na doporučení odborníků navrhli a vytvořili pro holčičky i kluky jednoduché kroje vlastní. V tomto duchu se chystá i pokračování, tj. navržení krojů dívčích pro ty už starší.

   Kroužek přijímá malé děti již od 3 let, takže je jim přizpůsobován repertoár, nácvik i vystupování. V současné době v kroužku pracuje asi 30 dětí ve dvou kategoriích - "velcí", tj. ti zkušenější, kteří už samostatně vystupují a "maláčci/nováčci", kteří se to postupně učí. Plán akcí i archiv (do konce r. 2017 realizováno 90 akcí, přes 4,5 tisíce foto, videa, ...) jsou na webových stránkách "www.folklorni-krouzek-modrice.cz".

   Kroužek není službou s placeným profi-personálem, ale jeho činnost zajišťují členové vedení a spolupracovníci ve svém volném čase a bez nároků na honorář. Jeho fungování je tedy založeno na jisté formě "komunity", tj. na vzájemné aktivní spoluprácí dětí a rodičů s vedením FK. Na prvním místě je samozřejmě nutná přiměřená snaha ze strany dětí (účast na zkouškách, znalost textů písniček, ...).

   Vzhledem k počtu zájemců a náročnému pracovnímu vytížení vedoucích však je též velice potřebná výpomoc maminek při nácviku těch nejmenších a postupné získání instruktorů z řad starších dětí. Obecně pak platí, že při nácviku i všech ostatních akcích bude přínos pro děti takový, jaký ho společně vytvoříme ...

   Při práci s dětmi je kladen důraz na jejich vlastní přirozený projev, včetně různých nedokonalostí, které odpovídají věku a životním zkušenostem. Hlavním cílem nejsou perfektně provedená pásma, ale především možnost získání vztahu k lidovému zpívání a tancování.

   Významná je též výchova k samostatnosti a sebevědomému vystupování - děti si svůj program často uvádějí samy. Ale také výchova ke vnímání a zvládání reálných životních situací - nevybrání do pásma anebo pro sólové vystoupení, nutnost přiměřené kázně při spolupráci v kolektivu a podobně. 
  

Aktuální vedení kroužku
      Ivana Cetlová - umělecká vedoucí, choreografie, metodické vedení nácviku
      Jana Gajdušková - organizační záležitosti, kontakt s rodiči, finance
v letech 2011 až 2019 byl též členem vedení
      Vlastimil Čevela - noty, korepetice, hudební doprovod, prezentace, internet
 
Spolupráce:
      Jitka Vystrčilová - půjčování a údržba krojů,
      Vojta Janský - korepetice a hudební doprovod,
      Eva Doleželová - prezentace FK na webu
      Jana Studená a Petr Studený - kostýmy a programy pro děti,
      řada maminek při vedení zkoušek maláčků a realizaci akci,
      řada tatínků při realizaci akcí a pracovních soustředění
 
ČeV, poslední aktualizace v říjnu 2019

 

Informace o činnosti ve Zpravodaji Modřice