Vítání jara u náhonu - - - NE_7.4.2019

<<<  archiv  >>> - v sobotu 6.4. úklid (foto ČeV), v neděli 7.4. průvod od domu seniorů přes náměstí k náhonu (6 videoklipů a foto Mirek Hájek), prezentace Eva-D a ČeV