Po-hodová zkouška u seniorů - - - ČT_13.10.2022

fotoalbum - po-hodová zkouška, album-fb
video playlist

foto a video Vlastimil Čevela MIM-22-11

 

foto Katka Chudová (fb)