2011/03 Založení kroužku

21.01.2018 08:25

Vybrané texty a dokumenty k historii FK:

dfk-a-modricky-kroj-1304.pdf - popis úvodní motivace, první varianty krojů
a celkové situace v dubnu 2013

Komentář

  • ze zakládajících členů vedení FK, zmiňovaných ve výše uvedeném popisu, svoji konkretní činnost v kroužku ještě v průběhu roku 2011 prakticky ukončila Markéta Krautová a na jaře 2013 z pracovních důvodů z vedení FK odstoupila Jana Studená - ta ale nadále aktivně spolupracuje především při tvorbě zábavných programů na soustředěních a dalších akcích - novou členkou vedení se místo ní stala Jana Gajdušková
     
  • na jaře 2013 byla také realizována nová varianta dětských krojů, která se liší menší výrazností barev - jejich popis a další informace zatím nejsou zpracovány k publikaci

další informace na webu FK jsou postupně doplňovány - listopad 2016 - ČeV