Činnosti na webu při správě stránek akcí FK

01.03.2018 12:29

vytvoření ročního plánu akcí v menu
   - vytvořit novou stránku roku
        (typ „rubrika článků“, id „rok-RRRR“)
   - vytvořit nové stránky plánovaných akcí v roce
        (typ „formátovaný text“, id „aRRMM-DD“)
   - zkontrolovat a upřesnit zařazení nových stránek v menu (sestupně)

vytvoření nových stránek v detailu
   - stránka roku – úvodní text s nabídkou a tabulka s odkazy na stránky akcí
   - stránky akcí – šipková navigace a místo konání akce

doplnění nebo změna plánu akcí
   - vytvořit stránku nové akce s vložením šipkové navigace
   - upřesnit změnu pořadí stránek v menu
   - upravit šipkovou navigaci v časově navazujících stránkách

vyřazení ročního plánu akcí z nabídky
   - po jistou dobu jsou v nabídce akce aktuálního roku i plán na příští rok
   - poté je třeba akce minulého roku vyřadit z nabídky
   - v mapě stránek jsou všechny akce zobrazovány trvale

časový sled činností při správě stránky akce
   - fáze "plánování" = vytvoření stránky nebo změna zařazení
   - fáze "propagace"
        ... upřesnění úvodního textu
        ... vytvoření plakátku nebo výběr vhodné fotky
        ... vytvoření externího foto-alba s plakátkem či foto
        ... doplnění obsahového bloku foto-alba do stránky
        ... vytvoření foto-vizitky do stránky Úvod
   - fáze "dokumentace"
        ... upřesnění úvodního textu
        ... doplnění vybraných foto do externího fotoalba
        ... vytvoření foto-vizitky do stránky Úvod a stránky roku
        ... aktualizace navazujícíjo řádku tabulky na stránce roku
        ... vytvoření externího seznamu videí
        ... vytvoření foto-vizitky s odkazem na přehrání všech videí
        ... doplnění odkazu na akci do souhrnů
               * do vlastností stránky akce štítek tématického zaměření
               * příp. doplnit odkaz na stránku akce do souhrnu lokalit
               * příp. doplnit odkaz na stránku akce do souhrnu partnerů

ČeV, 1803-01