Dětské folklorní plesy v Modřicích

21.01.2018 08:09

Oblasti naší činnosti <<<

   V duchu tradic, které se udržují především na Slovácku a na Valašsku jsme počínaje rokem 2012 začali ve dvouletém intervalu organizovat "Dětský folklorní ples". Jde o veřejně přístupnou slavnostní krojovanou akci v rámci plesové sezóny na počátku roku, s předem připraveným programem.

ČeV, leden 2018