Dětský folklorní kroužek města Modřice

09.11.2016 19:01
   vznikl z iniciativy několika maminek na jaře v roce 2011, ale i přes krátkou historii už má za sebou dlouhou řadu úpěšných akcí. V Modřicích již několik let organizuje slavnost Vítání jara, dětské folklorní plesy a podílel se na Dětských folklorních setkáních. Pravidelně vystupuje na Ženáčských i Václavských hodech, na předvánočním jarmarku i při jiných příležitostech. Kromě několika vystoupení v Brně, reprezentoval také brněnský region na Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku a na Dětském valaškém bále v Lidečku.
 
   Město Modřice v těsném sousedství Brna nemá historickou folklorní tradici, ani dětské kroje a tak zakladatelé kroužku po konzultacích a na doporučení odborníků navrhli a vytvořili pro holčičky i kluky jednoduché kroje vlastní. Další, možná ne úplně běžnou věcí je, že kroužek navštěvují malé děti již od 3 let, takže se jim musí přizpůsobovat repertoár, nácvik i vystupování. V současné době v kroužku pracuje asi 25 dětí ve dvou kategoriích - "velcí", tj. ti zkušenější, kteří už samostatně vystupují a "maláčci", kteří se to postupně učí. Plán akcí i archiv jsou na "www.folklorni-krouzek-modrice.cz". 
 
   Při práci s dětmi klade vedení kroužku důraz na jejich vlastní přirozený projev, včetně různých nedokonalostí, které odpovídají věku a životním zkušenostem. Hlavním cílem tedy nejsou perfektně provedená pásma, ale především možnost získání vztahu k lidovému zpívání a tancování. A taky výchova k samostatnosti a sebevědomému vystupování - proto si děti svůj program často uvádějí samy. Velice významnou roli přitom hraje podpora ze strany rodičů a účast na pravidelných pracovních soustředěních.
 
Vedení kroužku
      Ivana Cetlová - umělecká vedoucí, choreografie, metodické vedení nácviku
      Jana Gajdušková - organizační záležitosti, kontakt s rodiči, finance
      Vlastimil Čevela - noty, korepetice, hudební doprovod, prezentace, internet
 
Spolupráce:
      Jitka Vystrčilová - půjčování a údržba krojů,
      Vojta Janský - korepetice a hudební doprovod,
      Eva Doleželová - koordinace vlastní prezentace na webu*),
      Jana Studená a Petr Studený - kostýmy a programy pro děti,
      ... řada maminek při vedení zkoušek maláčků a realizaci akci,
      ... řada tatínků při realizaci akcí a pracovních soustředění
 
Stránky:
      viz INFO systém FK
      *) autoři foto, videí a textů jsou uváděni na příslušných stránkách
    
Vybrané texty a dokumenty k historii FK:

dfk-a-modricky-kroj-1304.pdf - popis úvodní motivace, první varianty krojů
a celkové situace v dubnu 2013

Komentář

  • ze zakládajících členů vedení FK, zmiňovaných ve výše uvedeném popisu, svoji konkretní činnost v kroužku ještě v průběhu roku 2011 prakticky ukončila Markéta Krautová a na jaře 2013 z pracovních důvodů z vedení FK odstoupila Jana Studená - ta ale nadále aktivně spolupracuje především při tvorbě zábavných programů na soustředěních a dalších akcích - novou členkou vedení se místo ní stala Jana Gajdušková
     
  • na jaře 2013 byla také realizována nová varianta dětských krojů, která se liší menší výrazností barev - jejich popis a další informace zatím nejsou zpracovány k publikaci

další informace na webu FK jsou postupně doplňovány - listopad 2016 - ČeV