Do Hluku na "Dolňácké"

27.11.2014 12:17
Poslední akcí dětského folklórního kroužku v minulém školním roce byla účast na XXII. Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku 3.-7.7.2014. Vystoupení v kraji s velkými folklórními tradicemi je pro nás, troufám si říct, jedno z nejprestižnějších. Velmi pečlivě jsme se na akci připravovali. Jitka Vystrčilová do poslední chvíle došívala nové kroje a škrobila spodničky. Chtěli jsme být perfektní, protože v Hluku opravdu krojům dobře rozumí. Čekal nás třídenní výlet našich dětí s rodiči. S potěšením jsme přijali i spoluúčast našeho pana starosty ing.Šišky s chotí a naší místostarostky ing. Chybíkové. Přišli nejen podpořit děti, ale i sami chtěli vychutnat tu nezapomenutelnou atmosféru slavností na Slovácku.         
       
Vystoupení dětských folklorních souborů bylo v pátek na pódiu v parčíku u starobylé tvrze. Ideální místo pro vystoupení dětí. Vtipnou „vyvolávkou“ nás  uvedli a už jsme byli na scéně. Děti (i my dospělí) jsme ze sebe vydali vše a díky skvělému ozvučení byl náš úspěch zaručený. Co pomůže skvělý výkon dětí, když selže ozvučení? Všechno bylo dobře zorganizované, počasí nám přálo a my si jen užívali slova chvály od místních i cizích příznivců folklóru. Chválili  i  naše kroje. A to si asi neodpustím poznámku. Vyslechli jsme rozhovor, že čekali naše děti v kyjovských krojích. A proč v kyjovských? Vždyť my máme naše vlastní modřické kroje, které jsme si s pomocí etnografů sestavili. A touhle cestou chceme jít i nadále… Odměnou za vystoupení bylo občerstvení a poukaz na točenou zmrzlinu.
 
Sobota byla už volnější. Ráno se rodiče podívali na košt vína, prošli s dětmi výstavy, jarmark, kolotoče a odpoledne nás čekaly v památkových domcích dílničky pro děti. Největší úspěch mělo malování slováckých ornamentů (tetování) na paži. Dokonce i jedna naše maminka neodolala a ornament si přivezla domů. Večer ti unavení šli spát, ostatní  sledovali večerní program v různých částech  Hluku. Příjemné bylo, že mimo dechovek byl všude vstup volný. Sobotní večer nám zpestřili místní ochotníci divadelní hrou Hejtman Šarovec od spisovatele Františka Kožíka (psal o tomto kraji) a cimbálová muzika Babica.
 
Poslední den jsme celé dopoledne doprovázeli jízdu králů a s úsměvem naslouchali vtipné vyvolávky královské družiny. Děti obdivovaly nazdobené koně a tak posazení ke krojovanému jezdci, byl pro ně velký zážitek. Jestě nás ale čekal průvod ve 30 stupňovém vedru. Díky zajištění pitného režimu od rodičů, po celou dobu průvodu, jsme vše zvládli a děti už po převlečení čekala slíbená zmrzlina. Slavnosti pomalu končí a my se budeme rozjíždět k domovu na prázdniny…
 
Touto cestou bych moc chtěla poděkovat všem našim zúčastněným dětem a jejich rodičům. „Rodiče, máte skvělé děti!“ Teď už nejsme na Slovácku „ti Brňáci“, ale děcka z Modřic, co něco umí a mají své vlastní kroje.
 
Ivana Cetlová - umělecká vedoucí za DFK města Modřice 
Zpravodaj Modřice 9/2014