Rizika při práci v systému webnode

28.01.2018 18:33
 • problém "NEPUBLIKOVÁNO"
  při intenzívní práci se někdy stane, že editor přehlédne vyzvu k publikování změn - důsledkem je, že při prohlížení stránky v normálním návštěvnickém režimu se provedené změny nezobrazí - řešením je návrat do editačního režimu, kde se upozornění trvale připomíná
   
 • problém "ZKRÁCENÝ POPIS"
  při vytvoření obsahového bloku "rubrika článků" je implicitně nastaveno zobrazování zkráceného popisu - důsledkem je, že se zobrazí pouze přednastavený max počet 300 znaků a odkazy se zobrazují pouze jako prosté texty - řešením je nastavení zobrazování přepnout na "Ne"
    
 • problém "CMS"
  webnode patří mezi tzv. redakční systémy, resp. systémy pro správu obsahu (Content Management System) - proto využívá při editačním režimu předponu "cms.název ..." - automaticky má zajištěno, že se při editaci pracuje s touto předponou, ale při návštěvnickém prohlížení se to již neprojeví - výjimku tvoří případy KOPÍROVÁNÍ TEXTOVÝCH ŘÁDKŮ S ODKAZY, kdy se "někdy?" do odkazu zkopíruje i předpona - důsledkem je, že se při kliknutí na odkaz v návštěvnickém režimu nezobrazí příslušná stránka, ale výzva pro přihlášení k editaci - řešením je po zkopírování pro každý odkaz formálně zopakovat "Vložení odkazu" přes příslušné tlačítko (zeměkoule) a pak je správná konzistence zajištěna automaticky.

 

Nápověda, sestavená poskytovatelem
   www.webnode.cz/napoveda/práce s obsahem - práce s obsahem,
   www.webnode.cz/napoveda/ - původní editor, detailní popisy