Webnode - šablona vzhledu projektů

22.01.2017 11:26
  • šablona definuje vzhled stránky, barvy, umístění a formát menu i dalších obsahových bloků, odkaz na Mapu stránek, atd ...
  • do projektu FK byla v době vzniku stránek vybrána šablona kategorie "Relax" - od té doby webnode nabízí řadu novějších a vzhledově modernějších šablon
  • určitá menší nabídka šablon je zdarma, většina však vyžaduje mít předplacené "prémiové služby", což projekt FK splňuje
  • obecně platí, že je možné pro již existující datový obsah vybrat jinou šablonu, ale rozdílný formát může zobrazení některých informací potlačit či zásadně změnit