Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

velkajana@seznam.cz

ARCHIV - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

!!! - Vaše KOMENTÁŘE^ - !!!

Pro snadnější vyhledávání jsme dále zařadili Štítky, systém ale nepodporuje žádné řazení ...

Dětský folklorní kroužek města Modřice

   vznikl z iniciativy několika maminek na jaře v roce 2011, ale i přes krátkou historii už má za sebou dlouhou řadu úpěšných akcí. V Modřicích již několik let organizuje slavnost Vítání jara, Dětské folklorní plesy a Dětská folklorní setkání. Pravidelně vystupuje na jarních Ženáčských i podzimních Václavských hodech, na předvánočním jarmarku ZŠ i při jiných příležitostech. Kromě řady vystoupení v Brně, reprezentoval také brněnský region na Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku a na Dětském valašském bále v Lidečku.

   Město Modřice v těsném sousedství Brna nemá historickou folklorní tradici, ani dětské kroje a tak zakladatelé kroužku po konzultacích a na doporučení odborníků navrhli a vytvořili pro holčičky i kluky jednoduché kroje vlastní. V tomto duchu se chystá i pokračování, tj. navržení krojů dívčích pro ty už starší.

   Kroužek přijímá malé děti již od 3 let, takže je jim přizpůsobován repertoár, nácvik i vystupování. V současné době v kroužku pracuje asi 30 dětí ve dvou kategoriích - "velcí", tj. ti zkušenější, kteří už samostatně vystupují a "maláčci/nováčci", kteří se to postupně učí. Plán akcí i archiv (do konce r. 2017 realizováno 90 akcí, přes 4,5 tisíce foto, videa, ...) jsou na webových stránkách "www.folklorni-krouzek-modrice.cz.

   Kroužek není službou s placeným profi-personálem, ale jeho činnost zajišťují členové vedení a spolupracovníci ve svém volném čase a bez nároků na honorář. K dobrému fungování je proto nutná především přiměřená snaha ze strany dětí (účast na zkouškách, znalost textů písniček, ...). Také ale aktivní spolupráce rodičů jak s dětmi, např. motivací k zapamatování textů, tak s vedením FK při vystoupeních a organizování veřejných akcí nebo pracovních soustředění.

   Při práci s dětmi je kladen důraz na jejich vlastní přirozený projev, včetně různých nedokonalostí, které odpovídají věku a životním zkušenostem. Hlavním cílem nejsou perfektně provedená pásma, ale především možnost získání vztahu k lidovému zpívání a tancování.

   Vznamná je též výchova k samostatnosti a sebevědomému vystupování - děti si svůj program často uvádějí samy. Ale také výchova ke vnímání a zvládání reálných životních situací - nevybrání do pásma anebo pro sólové vystoupení, nutnost přiměřené kázně při spolupráci v kolektivu a podobně. Kromě toho též FK pro starší a zkušenější děti nabízí šanci instruktorsky spolupracovat při vedení nácviku těch menších. 
  

Vedení kroužku
      Ivana Cetlová - umělecká vedoucí, choreografie, metodické vedení nácviku
      Jana Gajdušková - organizační záležitosti, kontakt s rodiči, finance
      Vlastimil Čevela - noty, korepetice, hudební doprovod, prezentace, internet
 
Spolupráce:
      Jitka Vystrčilová - půjčování a údržba krojů,
      Vojta Janský - korepetice a hudební doprovod,
      Eva Doleželová - prezentace FK na webu
      Jana Studená a Petr Studený - kostýmy a programy pro děti,
      řada maminek při vedení zkoušek maláčků a realizaci akci,
      řada tatínků při realizaci akcí a pracovních soustředění
 
ČeV, poslední aktualizace v březnu 2018

Sručná historie v datech

1905 - Modřice a vůbec první folkorní nahrávka ...

11.02.2018 16:02

2013 - Změna barevného odstínu krojů

21.01.2018 08:34

2013/.. Změna vedení kroužku

21.01.2018 08:27

2011/.. Stabilizace vedení kroužku

21.01.2018 08:26

2011/.. Vytvoření vlastních dětských krojů

21.01.2018 08:25

2011/03 Založení kroužku

21.01.2018 08:25
Vybrané texty a dokumenty k historii FK: dfk-a-modricky-kroj-1304.pdf - popis úvodní motivace, první varianty krojů a celkové situace v dubnu 2013 Komentář ze zakládajících členů vedení FK, zmiňovaných ve výše uvedeném popisu, svoji konkretní činnost v kroužku ještě v průběhu roku...