Vyhledávání

Kontakt

Organizační záležitosti

dfkm@seznam.cz

ARCHIV - 2023 - 20222021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
Stránky přímo navazují na
Modřický Internetový Magazín

!!! - Vaše KOMENTÁŘE^ - !!!

Pro snadnější vyhledávání jsme dále zařadili Štítky, systém ale nepodporuje žádné řazení ...

Slovník pojmů Webnode

   - slouží jako popis možností a doporučená nápověda pro editování stránek
   - shrnuje CO systém "umí", aby bylo možno popsat JAK a KDE se to využije
   - vztahuje se k původním šablonám i editoru "webnode"
     a kombinovaným projektům s vazbou na "rajče", "mapy.cz" a "YouTube"

ČeV, leden 2018

šablona

   - celkové grafické řešení s rozmístěním pevných obsahových bloků v okně
   - definovaná v systému - vybranou variantu není vhodné následně měnit

stránka

   - stránka je vždy zařazena ve struktuře menu, interně přístupné editorovi
   - odkaz na stránku se může zobrazit v nabídce a v mapě stránek (povinně)
   - odkaz na stránku může být též ve kterémkoliv textu nebo externě na webu,
     pokud ale editor změni její identifikaci (úroveň zařazení) - odkaz není funkční
   - stránku je složena z jednoho nebo několika obsahových bloků dle potřeby
   - stránku lze zařadit do výpisu položek štítku, ale odkaz na něj se nezobrazí

mapa stránek

   - automaticky tvořený seznam stránek (sitemap)^ - souhrnný archiv

nabídka (menu)

   - pevné umístění nabídky na stránku je dáno zvolenou šablonou
   - zobrazení odkazů v nabídce určují vlastnosti příslušných stránek
   - pořadí odkazů v nabídce je definováno v úpravě menu

obsahový blok

   - samostatná část stránky, kterou lze vložit/smazat, přemístit a upravovat
   - na rozdíl od stránky nelze na obsahový blok vytvořit žádný odkaz
   - v projektech je vhodné využívat pouze dále popsané obsahové bloky

   /  formátovaný text

         - běžně editovaný text, dle potřeby s odkazy nebo vloženými obrázky
         - v rámci nové stránky se vytvoří volbou "Běžná stránka" - DOPORUČENO
         - do existjící stránky lze vložit tlačítkem sekce "Obsah" na horní liště

   /  rubrika článků ...

         - skupina článků, která se vcelku může zobrazovat na více stránkách
         - v rubrice lze nastavit zobrazování jen názvu článků nebo části jejich textu
         - v rámci nové stránky se vytvoří volbou "Výpis článků" - použití je nutno
           dobře uvážit, větší počet rubrik článků komplikuje navigaci i editaci (!!!)
         - vložení do existující stránky tlačítkem "Články" na horní liště,
           které také umožňuje změnu vlastností (názvu) a odstranění rubriky

     ... archiv článků

         - speciální rubrikou článků je automaticky tvořený "Archiv článků"
         - zobrazuje všechny články v rámci projektu (archive/news)^

     ... článek

         - samostatně pojmenovaný a editovaný formátovaný text v rubrice článků
         - odkaz na něj nelze zařadit do nabídky, ale pouze zobrazit v jiném textu,
           automaticky je však zobrazován ve stránce příslušné rubriky článků
         - pouze v článku jsou zobrazovány odkazy na přiřazené štítky - jinde ne (!)

   /  HTML kód ...

         - vložení do existující stránky tlačítkem "Ostatní > HTML kód" nahoře
         - dále jsou uvedeny doporučené varianty použití:

     ... externí foto-album

         - umoňuje vložit minialbum (HTML) z foto-alba na portálu "rajče"
         - výběr, uložení, pořadí foto a příp. komentáře jsou určeny externě
           (při ukládání fotografií na "rajče" jsou zmenšovány jejich rozměry)

     ... foto-vizitka *)

         - umožňuje vložit náhled velké fotografie s nadpisem a odkazem
         - formální parametry šablony:
              NADPIS - zvýrazněný nadpis
              ADRESA - webová adresa (URL) odkazované stránky
              ODKAZ - text vlastního odkazu pro kliknutí
              FOTO - webová adresa (URL) fotografie (vložit shodně 2x)
         - *) HTML šablona foto-vizitky je připravena dole na stránce,
              je třeba v editoru textu nastavit "Zdroj" a zkopírovat ji,
              pak ji rovněž jako "Zdroj" vložit do pracovního článku vizitky
              a nahradit formální parametry konkretními údaji

     ... externí výřez "mapy.cz" **)

         - umožňuje vložit externě vybraný výřez mapy z portálu "mapy.cz",
           "Nástroje > Vložit mapu do vlastních stránek" a kopírovat HTML
         - zobrazení bude ve formátu a velikosti dle standardu poskytovatele
         - v doplňujícím formátovaném textu mohou být odkazy na body a trasy
         - **) příklad mapy i s doplňkem je dole v závěru této stránky

   /  externí video YouTube

      - umožňuje vložit náhled videa nebo albumu videí z portálu "YouTube"
      - přidáním statických fotek lze takto prezentovat i audio záznam *****
      - doplnění do stránky tlačítkem "Ostatní > Miniaplikace > YouTube" nahoře

   /  rubrika komentářů

         - vložení tlačítkem "Ostatní > Miniaplikace > Diskuzní fórum"
         - formuláře umožňují graficky znázorněné vnořování a tedy i větvení
         - k psaní komentářů není nutná registrace návštěvníků
         - připojování komentářů do existující rubriky nelze zablokovat

   /  seznam štítků

      - vložení tlačítkem "Ostatní > Miniaplikace > Štítky" nahoře
      - v bloku se zobrazuje automaticky udržovaný seznam existujících štítků
      - velikost názvů štítku je odvozována od četnosti výskytů jeho přiřazení
      - kliknutím na štítek v seznamu lze zobrazit k němu přiřazené položky,
        tento seznam však bohužel není příliš přehledný, ani seřazený
      - štítky lze přiřazovat ke stránkám a k článkům (tam se zobrazují)

obrázky a dokumenty

   - v rámci projektu "webnode" lze též ukládat obrázky a dokumenty PDF či jiné
   - vzhledem k nárokům na placenou paměť je to však třeba pečlivě zvažovat
   - proto není doporučováno využívání stránek ani bloků  typu "fotogalerie"
   - obrázky, vkládané přímo do textu, musí mít přiměřený rozměr
   - pokud jsou v textu pouze odkazy, zobrazí se cíl vždy v původní velikosti

 

**) příklad výřezu z portálu "mapy.cz"

   - Body na trase "Vítání jara 2017"
   - Místa vystupování FK v Brně
   - dále je výřez pro adresu "Náměstí Svobody 92, Modřice",
     zadanou na úvodní stránce "seznam.cz > Mapy":